Serving life biedt training & support voor ontdooien, verbinden & inclusief samenwerken voor het klimaat

Kennis maken

Ontdooien en verbinden voor het klimaat

Serving Life biedt training & support voor klimaatwerkers die zichzelf en anderen willen ontdooien en verbinden voor het klimaat en inclusief samen willen werken om onze aarde binnen de 1,5 graden opwarming te houden.

De window of opportunity hiervoor is NU: tussen 2020 en 2030 is een enorme omslag nodig. En terwijl we om ons heen vooral kleine stapjes en veel discussie zien, beginnen de contouren zich af te tekenen van de naderende ‘perfecte storm’.

Zo’n grote dreiging op ons af zien komen zonder succesvol te kunnen vechten of vluchten, werkt verlammend en bevriezend. Dat bevriezen gebeurt op zenuwstelsel-niveau en saboteert het succes van gesprekken en plannen rondom duurzaamheid. Met als resultaat de uiteenlopende primaire menselijke reacties op klimaat. Van verkokerde perspectieven en loopgraven discussies tot polarisatie en zelfs oorlogsdreiging toe. Terwijl een hele andere staat van ZIJN gevraagd wordt nu:wendbaar, gecentreerd in je rustige kern; verbonden; creatief.

Om vervolgens anders SAMEN te kunnen WERKEN aan de omslag: open voor de ander; verschillende perspectieven en kwaliteiten in sluitend. Die andere staat van ZIJN is trainbaar. Via ontdooien van het zenuwstelsel.

SAMEN anders WERKEN is ook trainbaar: via verbindende communicatie en inclusieve samenwerkingstechnieken.

Het belang van zenuwstelsels ontdooien

Dreiging en veiligheid. Daar scant ons autonome zenuwstelsel op. Zodra er ‘neuroperceptie’ van dreiging is, neemt het ons over. We worden defensief: zoeken bondgenoten en vijanden. Of vluchten. Als dat hopeloos lijkt schakelen we af: bevriezen.

Reflexen uit het dierenrijk waar we op terugvallen. Functioneel bij directe simpele dreiging. Maar niet nuttig bij indirecte, toekomstige dreiging. Dan is het eerst nodig de vecht-vlucht-vries reflex te ontdooien; te ontladen en te centreren in jezelf. Pas daarna sta je echt open voor verbinding en kun je succesvolle plannen maken die andere perspectieven insluiten.

Leren hoe ?

Het belang van verbindende communicatie

“De politiek moet dit oppakken… Het klimaat verandert toch altijd?”

Klimaatgesprekken stuiten vaak op botsende perspectieven en dooddoeners. Hoe kan je gesprekken zo voeren dat ze niet polariseren of doodslaan, maar verbinding en creativiteit voor gezamenlijke oplossingen los maken?

Dat begint bij zenuwstelsels leren lezen, nu je weet dat het klimaat zo’n dreigend thema is dat vecht/vlucht/bevries reacties oproept.  Als je de reactie van de ander niet persoonlijk neemt. En in staat bent je eigen zenuwstelsel te reguleren; gecentreerd te blijven in jouw rustige kern.

Dan kun je vervolgens:
- Bedding bieden voor de emoties van de ander. Zodat die ontspant.
- Nieuwsgierig zijn voor hoe diens perspectief is ontstaan.
- Openende vragen stellen die het gesprek naar common ground en de wens voor inclusieve samenwerking brengen.

Wil jij dit leren?

Alles samenbrengen: leren ontdooien; verbinden & inclusief samenwerken

Deze jaartraining legt een stevige basis om meesterschap over jouw zenuwstelsel te krijgen. Je leert leiding te nemen in verbindende communicatie en inclusief samenwerken aan complexe vraagstukken.

In 8 losse dagen, wekelijkse les en oefeningen, train je in:

  • Zenuwstelsels lezen (van jou en anderen)
  • Zenuwstelsels ontdooien en ontladen (van jou en anderen)
  • Co-reguleren en verbinding herstellen (zenuwstelsel niveau)
  • Centreren en bedding bieden voor anderen (spaceholding)
  • Verbonden communicatie (emotie- & praktisch niveau)
  • Inclusieve samenwerkingstechnieken toepassen

Voorwaarde voor succes is wel: je bereidheid tot (regelmatig) trainen met het materiaal dat je geboden wordt.

Ga jij de uitdaging aan ?

“If the world is to be healed, I am convinced it will be by ordinary people: whose love for this life is greater than their fear.”

Joanna Macy

Nieuws en in de media

In the press