Serving life biedt training & support voor ontdooien, verbinden & inclusief samenwerken voor het klimaat

Kennis maken

Ontdooien en verbinden voor het klimaat

Leonie Stekelenburg biedt training & support voor klimaatwerkers die zichzelf en anderen willen ontdooien en verbinden voor het klimaat om diepgaand samen te werken om onze aarde binnen de 1,5 graden opwarming te houden.

De window of opportunity hiervoor is NU: tussen 2020 en 2030 is een enorme omslag nodig. En terwijl we om ons heen vooral kleine stapjes en veel discussie zien, beginnen de contouren zich af te tekenen van de naderende ‘perfecte storm’.

Zo’n grote dreiging op ons af zien komen zonder succesvol te kunnen vechten of vluchten, werkt verlammend en bevriezend.
Dat bevriezen gebeurt op zenuwstelsel-niveau.
Het saboteert ons vermogen tot verbinding en moed vinden om samen diepgaande verandering in te zetten.

We hebben 2 keuzes nu:
Ons onbewust laten leiden door zenuwstelsel impulsen met als resultaat immobilisatie; polarisatie en zelfs oorlogsdreiging.
Of meesterschap over ons zenuwstelsel trainen om in onveilig voelende settings verbonden te blijven en weerstand leren ontmantelen.

Door de angst heen veilig samenwerken aan de omslag: open voor de ander; verschillende perspectieven en kwaliteiten in sluitend.
Zenuwstelsel meesterschap is trainbaar: te beginnen met ontdooien.
Weerstand ontmantelen en veilig samenwerken is ook trainbaar: via verbindende communicatie en veilige samenwerkingstechnieken.

Het belang van eerst je zenuwstelsel ontdooien

Dreiging en veiligheid. Daar scant ons autonome zenuwstelsel op. Zodra er ‘neuroperceptie’ van dreiging is, neemt het ons over. We worden defensief: zoeken bondgenoten en vijanden. Of vluchten. Als dat hopeloos lijkt schakelen we af: bevriezen.

Reflexen uit het dierenrijk waar we op terugvallen. Functioneel bij directe simpele dreiging. Maar niet nuttig bij opstapelende schrik van toekomstige dreiging. Wil je verbinden op klimaat, dan is het eerst nodig je eigen bevriezing te ontdooien; de vecht-vlucht energie te ontladen en centreren in je rustige kern. Pas daarna kun je frisse moed vinden om verbinding met anderen te maken door weerstand heen.

Leren hoe ?

Succesvolle verbindende klimaatcommunicatie

“De politiek moet dit oppakken… Het klimaat verandert toch altijd?”

Klimaatgesprekken stuiten vaak op botsende perspectieven en dooddoeners. Hoe kan je succesvol omgaan met weerstand in klimaat gesprekken en zorgen dat je zelf niet op de kast komt of afhaakt,  maar juist verbinding en creativiteit voor gezamenlijke oplossingen los maakt?

Dat begint bij je eigen zenuwstelsel trainen, nu je weet dat het klimaat zo’n dreigend thema is dat vecht/vlucht/bevries reacties oproept. Als je  in staat bent je eigen zenuwstelsel te reguleren in the heat of the moment; geankerd in je eigen veilige kern, kun je vervolgens makkelijker:

- Je eigen intenties voor het gesprek waar maken
- Bedding bieden voor de emoties van de ander. (Holding space). Zodat die ontspant.
- Nieuwsgierig zijn voor hoe diens perspectief is ontstaan.
- Openende vragen stellen die het gesprek naar common ground en de wens voor inclusieve samenwerking brengen.

Wil jij dit leren?

Alles samenbrengen: leren ontdooien; verbinden & veilig samenwerken

Deze diepte training brengt je bij meesterschap over jouw zenuwstelsel in onveilig voelende settings. Je leert ontspannen weerstand ontwapenen; verbindende communicatie toepassen en samenwerkingstechnieken om door de angst heen veilig verbonden te blijven, wat helpt om moedige diepgaande verandering in te zetten.

In 8 dagdelen, verspreid over 16 weken plus dagelijkse oefeningen, train je in:

  • Zenuwstelsels lezen (van jou en anderen)
  • Zenuwstelsels ontdooien en ontladen (van jou en anderen)
  • Co-reguleren en verbinding herstellen (zenuwstelsel niveau)
  • Bedding bieden voor (weerstand van) anderen (spaceholding)
  • Verbonden communicatie (emotie- & praktisch niveau)
  • Samenwerkingstechnieken om veilig verbonden te blijven

Voorwaarde voor succes is wel: je bereidheid tot (dagelijks) trainen met het materiaal dat je geboden wordt.

Ga jij de uitdaging aan ?

“If the world is to be healed, I am convinced it will be by ordinary people: whose love for this life is greater than their fear.”

Joanna Macy

Nieuws en in de media

In the press